Kategory Duyurular

Kayıt ve Teşvik Başvurusu Hakkında

Sevgili Veliler,

– 2015-2016 eğitim öğretim dönemi kayıtlarımız yapılmaktadır.
– Hayriye Özbudak Anaokulu MEB’dan teşvik için onay almıştır.
– Kayıt için aşağıdaki evraklar gerekmektedir:
1. Başvuru formu
2. Öğrenci kimliği
3. Öğrenci aşı kartı
4. Anne ve/veya baba maaş bordrosu (MEB teşvik başvurusu yapacaklar için)
– Velilerin MEB teşvik başvurusu 31 Ağustos’ta sona ermiştir.

Bilgilerinize sunulur,

Devamı...