eTwinning Projesi: Okul Öncesinde web2 araçları

‘Talented Children’ e-Twinning projesi kapsamında öğrencilerimiz ile birlikte proje etkinliklerimiz ile farklı Web 2 araçları oyunlarınız ile öğrencilerimizin teknoloji okuryazarlığı konusunda gelişimlerini sağlıyoruz. “Eşini bulma” (pair matching) ve “yap-boz” (puzzle) çalışmamızı yaptık.

03-1 03-2

03-3