Misyon ve Vizyon

Vizyon: Millî ve manevî değeler eğitimi ile donatılmış; bilim, teknoloji, sanat, spor, siyaset, ve kültürel alanlarda Gaziantep ilinde, ülkemizde ve dünyada başarılara imza atacak, lider ve yönetici pozisyonlarda görev alacak ahlâklı, basiretli, erdemli, ilim ve irfan sahibi gelecek nesillerin yetişmesine katkı sağlamaktır.

Misyon: Eğitimin 4 ana bileşeni olan; 1. çocuk, 2. anne-baba, 3. eğitici, 4. idareci iletişimini sağlayan ve sürekli gelişen eğitim programı ile sıra dışı okul öncesi eğitimi sunmaktır.

Ülkemizin ve insanlığın faydasına çalışan, millî ve manevî değerlerimizin farkında olan, toplum değerlerini bilen,  adab-ı muaşeret kurallarına hakim çocuklar yetiştirmektir.

Kendini bilen, insanı, doğayı ve canlıları yaratanından dolayı seven bireyler yetiştirmektir.

Vijdan ve akıl sahibi, sebep-sonuç ilişkisi kuran, soran-soruşturan,

Evrensel farkındalığı olan, muasır medeniyetlerin ilerisine geçecek olan ve fiziksel-psikolojik gelişimi üst seviyede olan okul öncesi çocuklar yetiştirmektir.

Çalışanlarına, velilerine ve mezunlarına kurumsal aidiyet kazandıran, yenilikçi, fırsatlara açık, şeffaf, çağdaş, güvenli, standartlara uyan ve standartlar oluşturan lider okul olmaktır.

Çocukların çocukluğunu yaşadığı, eğlenerek öğrendiği sınıf ve okul ortamı sağlamaktır.

Hoş gören, güzel düşünen, barış halkası oluşturan ve öğrenmeyi seven yüksek karakterli mezunlar vermektir.

Eğitim hayatlarına bir adım önde başlayan ve aranan ilkokul öğrenci adayları yetiştirmektir.

Gaziantepimizde marka olmaktır.