eTwenning: Dünya Su günü

Okulumuzda yürütülen “Talented Children” e-Twinning projesi kapsamında, öğrencilerimizle birlikte “Dünya Su” günü ile ilgili çalışması yaptık. Öğrencilerimize Dünya Su gününe farkındalık kazandırdık.

20220330 dunya su